Home > Error Code > Psa Error 0147

Psa Error 0147

Contents

PSA NA ePSA 2000-0325 LCD panel - user provided no input for LCD BIST (LCD-skärm – användaren gav inget svar vid inbyggt självtest för LCD-skärmen) Du kan få det här felmeddelandet Post navigation Previous PostGravity Bone ErrorNext PostSqlldr Max Error Count Search for: Proudly powered by WordPress CompHelp - Menu Skip to content Home Psa Error Code 0147 Posted on June 2, Om systemet är bärbart kopplar du från och sätter tillbaka hårddisken. Uppdatera till senaste BIOS. this contact form

Pipsignaler hörs när systemet inte kan visa ett meddelande. Uppdatera till senaste BIOS. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. http://en.community.dell.com/support-forums/disk-drives/f/3534/t/19241255

Dell Optical Drive Error Code 0147

Dessa typer av diagnostik kan dessutom utföras på enheter som bara är krypterade med Bitlocker. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet.

Note: Some systems do not have an F12 key, to access the boot options you have to press the <0> (zero) key at the Dell logo screen. the error code 2000-0147 appears when I run the diagnostics. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Dell Epsa Error Codes PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected. (Värme – Termisk utlösning har identifierats.) Systemet identifierade upprepade fall av termisk utlösning som orsakats av för mycket värme.

Contact Us PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322 Error accessing the LCD inverter. Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen. Link to Fix PSA 1000-0233 PSA+ 2000-0233 The RTC ‘Seconds' register is not updating. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Loading...Oops :Please try again. Dell Error Code 2000-0142 PSA 1000-0242 ePSA 2000-0242 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA-moderkort - inget avbrott identifierades för IRQ). Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

  1. PSA NA ePSA 2000-0511 Fan - The (s) fan failed to respond correctly (Fläkt – (s)-fläkten svarade inte som förväntat) Kylfläkten svarar inte diagnostikverktyget.
  2. PSA NA ePSA 2000-0328 LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-skärm – det gick inte att identifiera växlingar i sensorn för omgivande ljus) Sensorn för omgivande
  3. Uppdatera till senaste BIOS.
  4. Uppdatera till senaste BIOS.
  5. Ja, och det kan vara till hjälp för att diagnistisera problemet.

Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed

Uppdatera till senaste BIOS. http://microsoftgeek.com/?p=103 PSA 1000-0143 / PSA+ 2000-0143 ---- Drive Smart read command failed.4. Dell Optical Drive Error Code 0147 Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Error Code 0147 Opu Test Failed Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.

Abraham Levit 1.868.059 προβολές 7:46 446 βίντεο Αναπαραγωγή όλων Избранные Фрагменты, Вопросы и ответыАлексей Ильич Осипов How to Restore Dell Windows 7 Computer to Factory Settings - Διάρκεια: 12:49. Testa USB-enheterna i en annan port. Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet. You may NOT copy or distribute the content that appears on this site without written permission from Fixya Ltd. © 2005-2015, Fixya, Ltd. Optical Drive 0 Self Test Opu Test Failed

Beroende på vad som händer kan information nedan hjälpa dig att felsöka felet och komma vidare mot en lösning på systemproblemen. Uppdatera till senaste BIOS. msNum=M12-0147. PSA 1000-0123 / PSA+ 2000-0123 ---- Memory integrity test failed.HDD Issues1.

Link to Fix PSA 1000-0142 PSA+ 2000-0142 Drive Self Test failed. Dell Error Code 2000-0151 Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. PSA 1000-0144 / PSA+ 2000-0144 ---- No support for Drive Self Test.5.

You may try to resolve the issue by reseating the Optical drive in the system.

Memory Remove and reinstall the memory for the error codes:

1000-0122 1000-0123 2000-0123 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace the memory. Upprepa PSA-diagnostiken. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln. Dell Error Code 2000-0333 You can only upload photos smaller than 5 MB.

Stationära system, om en PCI-E-grafikadapter är installerad i systemet: koppla från och sätt tillbaka kortet och alla interna strömanslutningar till kortet. Återanslut sedan grafikkabeln och upprepa PSA-diagnostiken. Uppdatera till senaste BIOS. Same thing goes if you want to fix Psa Error Code 0147. PSA 1000-0141 / PSA+ 2000-0141 ---- No drive detected.2.

Upprepa PSA-diagnostiken. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. should i replace the ... Ta bort och byt ut CMOS-batteriet.

The manufacturer's total automobile sales grew 17.73 percent, with SUV and minivan sales growing a tremendous 65.22 percent. Vad är PSA-diagnostik? Om du har en hårddiskenhet ansluter du hårddiskenheten till moderkortet (anvisningar finns i servicehandboken).