Home > Error Code > Psa Error Code 0221

Psa Error Code 0221

Contents

Upprepa PSA-diagnostiken. Uppdatera till senaste BIOS. Upprepa PSA-diagnostiken. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. this contact form

PSA 1000-0143PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed. Stäng av datorn, koppla från hårddiskenheten från moderkortet och koppla tillbaka den igen (anvisningar finns i servicehandboken). Upprepa PSA-diagnostiken. PSA 1000-0146 ePSA 2000-0146 Hard Drive – Self test log contains previous errors. (Hårddisk – Logg för självtest innehåller tidigare fel.) Hårddiskenenheten indikerar ett fel.

Dell Error Code 0221 Interval Timer

Upprepa PSA-diagnostiken. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected. (Värme – Termisk utlösning har identifierats.) Systemet identifierade upprepade fall av termisk utlösning som orsakats av för mycket värme.

  1. Stationära datorer har en version av ePSA-diagnostiken för stationära datorer.
  2. Contact Us PSA+ 1000-0414 Hardware Detect Error - Inverter cable not detected.
  3. Normalt sett indikeras den kabel felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet.
  4. Uppdatera till senaste BIOS.
  5. PSA NA ePSA 2000-0713 Sensor - Error accessing thermal sensor. (Detektor – Fel vid åtkomst till termodetektor.) BIOS-fel när systemets termodetektor lästes.
  6. PSA NA ePSA 2000-0332 Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Grafikminne – diskrepans vid integritetstest för grafikminne) PSA-diagnostik identifierade ett fel i grafikminnet. Återställ systemminnet och uppdatera BIOS till
  7. After reinstalling the CD/DVD Drive re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us.
  8. Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/.

Contact Us PSA+ 1000-0413 Detect Error - LCD cable not detected. PSU or Mobo? | Cpu Overheating » Thread Tools Show Printable Version Download Thread Search this Thread Advanced Search Similar Threads Thread Thread Starter Forum Replies Last Post Windows 7 Goes any help would be highly appreciated . Interval Timer Channel 0 (mode 0) Is Not Generating Interrupts please post back any further findings :) PS- Mass Effect 3 is awesome (completed it last night) __________________ Please post Hardware Specifications of your computer.(Including Power Supply!).

Kontrollera temperaturer i systemhälsan och se till att inget luftflöde är igentäppt. System Board Interval Timer Not Functional Sorry for the bad news but it might be best (if its still under warrenty) to return it to dell for a new one, Or send it to them for a Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. https://www5.nohold.net/Dell/ukp.aspx?pid=31&login=1&userrole=USen&ruleid=2696 Flag Permalink Reply This was helpful (0) Collapse - End game as in by R.

Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Error Code 2000-0415 Stäng av datorn, koppla från den optiska enheten från moderkortet och koppla tillbaka den igen (anvisningar finns i servicehandboken). Uppdatera till senaste BIOS. Uppdatera till senaste BIOS.

System Board Interval Timer Not Functional

Uppdatera till senaste BIOS. click Link to Fix PSA 1000-0312 Keyboard test timed out waiting for keyboard response. Dell Error Code 0221 Interval Timer PAID Diagnostics PAID (Platform Advanced Integrated Diagnostics) is a method and set of tools used to improve the diagnostics capabilities of Dell platforms.PAID features interconnect loopbacks, low-level control of LCD BIST, Dell Epsa Error Codes PSA NA ePSA 2000-0125 Event Log. (Händelselogg.) IPMI-systemhändelseloggen är full av olika anledningar eller loggningen har upphört därför att för många ECC-fel har uppstått.

Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. weblink Proffitt Forum moderator / January 17, 2010 12:40 AM PST In reply to: error See what Dell is doing to correct it. Upprepa PSA-diagnostiken. Contact Us Sims Error Code 12 Fix Error code 12. Msg System Board - Interval Timer Not Functional

PSA 1000-0212 ePSA 2000-0212 (Används inte med UEFI BIOS) System board - CMOS, Location = (x) Expected = (x), Found = (x). (Moderkort – CMOS, plats = (x), förväntat = (x), Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Link to Fix PSA 1000-0224 Interval Timer had wrong time period in mode XX Link to Fix PSA 1000-0231 PSA+ 2000-0231 Failure in Interval Timer in mode XX. http://caribtechsxm.com/error-code/ps3-dvd-error-code.php PSA NA ePSA 2000-0156 eMMC DRIVE - Read test error on the eMMC drive. (eMMC-ENHET – Lästestfel på eMMC-enheten.) Ett fel inträffade under testen.

Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Error Code 2000-0142 Med resultaten kan du avgöra om det har uppstått problem i maskinvaran, eller fastställa var eventuella fel ligger. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Upprepa PSA-diagnostiken.

Stäng av datorn, koppla från hårddiskenheten från moderkortet och koppla tillbaka den igen (anvisningar finns i servicehandboken). Stäng av datorn, koppla från hårddiskenheten från moderkortet och koppla tillbaka den igen (anvisningar finns i servicehandboken). PSA 1000-0223 Interval Timer initial clock output level in mode XX is incorrect. Dell Support Obs!

Uppdatera till senaste BIOS. PSA NA ePSA 2000-0149 Optical Drive - No drive detected. (Optisk enhet – Ingen enhet hittades.) CD- eller DVD-disken indikerar ett fel. PSA NA ePSA 2000-0261 System board – Data errors (Moderkort – datafel). his comment is here The tests provide a more robust method of testing memory on a Dell computer.

PSA 1000-0332 Video memory failed. Link to Fix PSA 1000-0242 PSA+ 2000-0242 No interrupt detected for IRQ XX - (Name of Interrupt). Rensa loggen. PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated. (Nätverk – nätverk [d] – drivrutinsversion [x] är inaktuell.) Version [x] or newer required for "[s]" (Version [x]

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.